R 1.0.5 Leveranse Fiks smittevern – 22. desember 2022

Dashboards

  • Ny graf som viser antall registrere per måned som skal undersøkes for tuberkulose. Denne rapporteringen er laget for å synliggjøre arbeidsmengde knyttet til oppfølging av tuberkulose.

Flytte av felt

  • I fasen for Screening er feltet for “BCG vaksine” flyttet til fasen Undersøkelse. Dette gjør flyten bedre og samler spørsmål som skal avklares med pasienten på samme sted
  • I fasen for Undersøkelse er seksjonen “I hvilken sammenheng ble personen undersøkt” flyttet til øverst i skjema. Dette bidrar til en bedre flyt i dialog med pasienten.