Fiks smittevern

Oppgradering:

  • Oppgradert løsningen til versjon 2.38 av DHIS2

Arbeidslister:

  • Implementert ny arbeidsliste i programmet 2.1Tuberkulose – Registrering og oppfølging. Arbeidslisten heter “Latent tuberkulose” og viser alle som har krysset av for latent tuberkulose i fasen “Screening”.
  • Tilgjengeliggjort slik at kolonne for “Påvist tuberkulose” og “Latent tuberkulose” kan vises i arbeidslistene. Disse kan du skru av og på med kolonnevelger i hovedbilde i programmet 2.1 Tuberkulose – Registrering og oppfølging.

Dashboards:

  • Det er laget tre nasjonale dashboards for rapportering og oversikt
    • 1. Tuberkulose status i dag. Dashboardet viser hvor mange tilfeller som er åpne i de forskjellige fasene i arbeidsflyten
    • 2. Tuberkulose smittehistorikk. Grafen viser hvor mange tilfeller som er registrert per måned for “Påvist tuberkulose” og “Latent tuberkulose”.
    • 3. Andre sykdommer smittehistorikk. Grafen viser oversikt over hvor mange tilfeller med positivt prøvesvar som er registrert pr måned.