Fiks smittevern

  • Endret arbeidslistene “Venter på prøvesvar” og “Venter på undersøkelse” til å vise i dag og to dager frem. Dette for å kunne se hvor mange og kunne planlegge bemanning.
  • Rettelse på programregel som kopierer informasjon om “Tuberkulose påvist” i fasen “Screening” til felt i personalia.