Fiks smittevern

 • Støtte for å registrere og følge opp tilfeller for Tuberkulose ihht FHI sine råd om smittesporing. https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/tuberkulose/
  • Arbeidslister som viser hvor i prosessen tilfellet er
   • Nye registrerte
   • Venter på undersøkelse
   • Venter på prøvesvar
   • Indeksoppfølging
   • Alle under oppfølging
   • Alle avsluttende
 • Støtte for å registrere nærkontakter
  • Arbeidslister som viser hvor i prosessen tilfellet er
   • Nye registrerte
   • Venter på prøvesvar
   • Alle under oppfølging
   • Alle avsluttede
 • Støtte for å registrere Ande sykdommer
  • Medisinsk
   • Tuberkulose
   • Meningitt
   • MRSA
   • Ehec(E. coli)
   • Gonore
   • Salmonella
   • Resistente bakterier
   • Hepatitt A
   • Meslinger
   • Apekopper – er tilrettelagt i henfhold til FHI sine råd om smittesporing: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/apekopper/
  • Geografisk sporing
   • Giardia
   • Legionella
 • Funksjonalitet for å sende SMS til det registrerte tilfellet

Fiks forvaltingsgrensesnitt

 • Ny tjenestefane
 • Kontaktinformasjon
 • Brukeradministrasjon
 • Tilgangsstyring – Kommuenne har mulighet til å diffrensiere på hvem som kan se hvilke informasjon på disse nivåene
  • Tuberkulose
  • Andre sykdommer