Endringslogg leveranser Fiks smittevern

I endringsloggen står det spesifisert hvilke rettelser og funksjonalitet som ble lansert på hvilken dato.

R 1.0.7. Leveranse Fiks smittevern – 15.mars 2024

  • Oppgradert løsningen til versjon 2.40.3 av DHIS2
  • To nye valg på kontaktformer under registrering til bruk ved oppfølging av show/noshow.
    • Fra politi
    • Avtalt time

R 1.0.6. Leveranse Fiks smittevern – 16.mars 2023

R 1.0.5 Leveranse Fiks smittevern – 22. desember 2022

R 1.0.4 Leveranse Fiks smittevern – 24. november 2022

R 1.0.3 Leveranse Fiks smittevern – 7. november 2022

R 1.0.2 Leveranse Fiks smittevern – 21. oktober 2022

R 1.0.1 Leveranse Fiks smittevern – 20. september 2022

R 1.0.0 Leveranse Fiks smittevern – 19. september 2022