Prosjekthistorikk for Fiks skatte- og inntektsopplysninger

I 2020 ble KS utpekt til å være segmentansvarlig på vegne av kommuner og fylkeskommuner overfor Skatteetaten. KS og Skatteetaten inngikk i juni 2020 som fastsetter segmentansvaret. KS etablerte et 3-årig forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt) for å realisere hensikten med segmentansvarsavtalen, det vil si å etablere og tilby tekniske grensesnitt (API’er) for alle de kommunale tjenestene som har behov for data fra Skatteetaten. 

Tjenester KS har jobbet med:

  1. Særnamsmannen
  2. Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO
  3. Kommunal bolig
  4. Kommunal bostøtte
  5. Vederlagsberegning langtidsopphold sykehjem
  6. Vederlagsberegning personlig assistanse

Av disse, er følgende tjenester utviklet på Fiks-plattformen: 

  • Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO
  • Vederlagsberegning langtidsopphold sykehjem
  • Vederlagsberegning personlig assistanse

Grunnlag for løsningene på Fiks-plattformen

Dokumentasjonen er utarbeidet av FoU-prosjektet, og det er dette som ligger til grunn for våre løsninger på Fiks-plattformen for skatte- og inntektsopplysninger: 

Redusert foreldrebetaling i SFO/barnehage

Egenandelsberegning for praktisk bistand

Egenandelsberegning for langtidsopphold på institusjon