Prosjekthistorikk og leverandører

Prosjektet Fiks folkeregister hadde jevnlig kontakt med leverandører av fagsystem til kommunene og fylkeskommunene slik at disse enkelt kunne sette opp integrasjon til tjenesten i sine systemer.

Nå er tjenesten i drift og formell oppølging av leverandører er avsluttet. Oversikt over møter og fagsystemer er derfor ikke oppdatert siden sommeren 2022.

Leverandørmøter

Leverandørene er en sentral aktør i prosjektet Fiks folkeregister. Samspillet mellom KS, kommuner og fylkeskommuner og leverandører må fungere dersom kommunesektoren skal hente ut gevinster ved bruk av felles digitale løsninger som Fiks folkeregister. Dette omtales gjerne som det “digitale økosystem”.

Prosjektet tok derfor tidlig initiativ til å invitere leverandørene med i prosjektet og avholdt det første møte med leverandørene 8. september 2020. Siden den gang har det vært møter hver måned hvor prosjektet orienterer om status på tjenesten Fiks folkeregister. Prosjektet har i tillegg stilt opp dersom en leverandør har behov for mer detaljert informasjon om tjenesten.

Møte nr.DatoEmnePresentasjon
1420. juni 2022Vårens leveranser og veien videre for Fiks folkeregister. Demo av nettside for skatt- og inntektsopplysninger for redusert betaling barnehage og SFO.20220620 Fiks folkeregister leverandørmøte
134. april 2022Erfaringer og tilbakemeldinger fra brukere av Fiks folkeregister og utvikling av Fiks register20220404 Fiks folkeregister leverandørmøte
1221. februar 2022Status på tjenesten Fiks folkeregister og utbredelse av løsningen til kommuner/fylkeskommuner og leverandører.20220221 Fiks folkeregister leverandormote
1115. november 2021Test i modernisert folkeregister, prosjektstatus og leveranseplan for 2022.20211115 Syntetiske tverretatlige testdata
20211115 Fiks folkeregister leverandørmøte
1020. september 2021Leveranseplaner for 2021 og hvordan prosjektet arbeider med utbredelse. Samtaler med kommuner, digitale nettverk og leverandører er en stor del av dette arbeidet.20210920-Fiks-folkeregister-leverandørmøte
928. juni 2021Demo av Fiks folkeregister konfigurasjon med registrering av roller og knyttet personer og integrasjoner til rollen. Demo av nettside for oppslag og uttrekk.20210628 Fiks folkeregister leverandørmøte
831. mai 2021Presentasjon av tjenesten Fiks folkeregister etter siste leveranse 26. mai. Orientering om hvilke oppgaver prosjektet arbeider med mot fremtidige leveranser.20210531 Fiks folkeregister leverandørmøte
719. april 2021Utbredelse av Fiks folkeregister til kommunesektoren
Status prosjektet og arbeidet innenfor områdeteamene (fokusområder)
Kvalitetssikre oversikt over fagsystem
20210419 Fiks folkeregister leverandørmøte

Fagsystemer med personopplysninger

Skatteetaten gjennomførte en spørreundersøkelse i kommunesektoren for å kartlegge bruken av opplysninger fra folkeregisteret. Dette resulterte i en oversikt over leverandører og fagsystem innenfor kommunens tjenesteområder. Denne oversikten har vært prosjektets grunnlag for å identifisere hvilke leverandører prosjektet må ha kontakt med og hva som er status på fagsystemene i forhold til å tilby integrasjon til Fiks folkeregister.

Listen vedlikeholdes løpende av prosjektet som henter informasjon direkte fra leverandørene, kommuner/FK og regionssamarbeid. Det legges ut en ny versjon den første i hver måned og ved større endringer.

Dersom du ser feil eller mangler i listen er det fint om informasjon om dette sendes til fiks@ks.no.

Versjon/datoEndring
22.6.2022Noen få oppdatereringer. Bruk “registrert dato” kolonnen for å finne siste endringer.
12.5.2022Oppdatert etter samhandlingsforum 5. mai
13.3.2022Oppdatert etter tilbakemelding fra kommuner og leverandører
21.1.2022Oppdatert etter tilbakemelding fra samhandlingskommuner 13. januar
20.12.2021Oppdateringer fra Tomsø kommune og TietoEvry
15.12.2021Endringer for Visma og Vitec HK data
22.11.2021Noen få oppdatereringer. Bruk “registrert dato” kolonnen for å finne siste endringer.
2.11.2021Oppdatering etter gjennomgang i Trondheim kommune
21.10.2021Oppdatering av bl.a. Cowi og Prokom
4.10.2021Flere oppdateringer etter tilbakemeldinger fra kommuner
21.9.2021Oppdatert etter leverandørmøte 20. september
3.9.2021Oppdatering fra Acos og fagsystem innenfor helse og omsorg som ikke bruker Persontjenesten
26.8.2021Oppdatering etter tilbakemeldinger fra kommuner i løpet av sommeren
1.7.2021Oppdatering etter tilbakemeldinger fra åpent brukermøte 24. juni
25.5.2021Oppdatert etter tilbakemelding fra leverandører og kommuner
6.5.2021Første versjon distribuert på tjeneste-portalen (denne siden)