I oversikten nedenfor vises de leverandører som holder på med testing/implementering av FIKS Arkiv versjon 1.

Systemer som skal arkivere:

LeverandørSystemStatus
NetcompanyModulus BarnTestfase
Banqsoft ASCredit Manager Suite/Procasso 10Klar for pilot
Compose SoftwareCompose GlowUnder utvikling
Compose Software i samarbeid med Kommuneforlaget ASForm +Under utvikling
Kommuneforlaget ASKF skjemaImplementering/test
Sikri ASElementsPlanlagt produksjon høsten 2024

Arkivsystemer:

LeverandørSystemStatus
AcosWebsakPlanlagt produksjon høsten 2024
Sikri ASElements sak/arkivPlanlagt produksjon høsten 2024
DocumasterArkivI pilot

Finner du ikke din leverandør?

Ta kontakt med leverandøren, hør om hvilke planer de har har og hvor langt de er kommet med sin testing/implementering.