Veiledere

SMS

Konfigurer tjenesten med brukere

Under tjenesten Fiks melding, velg “Konfigurer SMS-kontoer”.

Velg så “Opprett konto” på høyre hånd.

Fyll ut Kontonavn, Konteringskode og Avsender ved bruk av hjelpetekstene i konfigurasjonen.

Du blir så tatt videre til kontoen, hvor du under fanen “Brukere” kan legge til brukere med fødselsnummer.

Legg til brukere

Konfigurer tjenesten med integrasjon for API

Under tjenesten Fiks melding, velg “Konfigurer SMS-kontoer”.

Velg så “Opprett konto” på høyre hånd.

Fyll ut Kontonavn, Konteringskode og Avsender ved bruk av hjelpetekstene i konfigurasjonen.

Du blir så tatt videre til kontoen, hvor du under fanen “Integrasjoner” kan opprette en integrasjon for kobling mot et system.

Her kan du opprette en ny integrasjon, eventuelt velge en eksisterende integrasjon fra menyen nederst på siden om den allerede er opprettet.
Følg hjelpetekstene underveis om du skal opprette en ny integrasjon.

Hvordan benytte tjenesten som bruker

Som bruker får du tilgang til tjenesten ved å logge inn på https://forvaltning.fiks.ks.no/melding/.

Velg her kontoen du ønsker å benytte

Velg så “Opprett ny utsendelse”

 1. “Legg til mottakere med Excel” – Benytt malen du finner her og legg inn mottakerne. Ikke flytt eller slett på kolonner i Excel-arket.
  Benytt hjelpetekstene på nettsiden for å fullføre opplasting og utsending.
 2. “Legg til mottakere manuelt” – Legg inn mottakere basert på fødselsnummer eller telefonnummer.
  Gjør eventuelle endringer under “Utsendelse” ved behov, om f.eks. Avsender skal endres. Ved å trykke “Endre” vil det fremkomme hjelpetekster som forklarer de forskjellige feltene.
  Legg så til SMS-teksten og trykk “Send SMS” for å utføre utsendingen.

Etter at utsendingen er startet vil du bli tatt tilbake til en oversikt hvor du kan se status på utsendingen. Her kommer det frem hvor mange meldinger som er levert, og hvor mange som eventuelt har feilet. Det hender at vi ikke får returnert får returnert kvittering fra vår leverandør på enkelte meldinger, men det betyr ikke at meldingen ikke er levert.

Rapporter

Under Fiks melding, velg fanen “Rapporter”.

Filtrer etter ønske, og eksporter søket i ønsket filformat.

eDialog

Hvordan opprette en eDialog-mottaker

Gå inn på tjenesten Fiks melding og velg “eDialog”

Velg “Administrer mottakere”

Velg “Opprett mottaker”

 1. Organisasjonsnummer – Dette er nummeret som skal motta innsendte skjema via SvarInn.
 2. Navn – Navnet som fremkommer for innmelder i selve skjemaet.
 3. Adresseopplysninger – Om skjemaet ikke kan leveres via SvarInn eller digitalt til Altinn, kan den ende opp som brevpost. Det er da adressen som legges inn her den vil leveres til.

Når kontoen er opprettet vil du bli tatt videre til kontooversikten. Her finner du direktelenke til skjemaet som kan legges ut på dere hjemmesider f.eks.
Printleverandør kan og konfigureres her. Grafisk Digital er valgt som standard, men det er mulig å velge “Manuell print” om dere ikke ønsker at forsendelser skal bli levert til dere som brevpost.

Aktiver Innsyn så brukere av tjenesten kan se sine skjema på Min kommune

Gå inn på tjenesten Fiks melding og velg “eDialog”

Velg “Administrer mottakere”

I tabellen ser man status på kobling mot Min kommune. Trykk “Rediger mottaker” på den enkelte kontoen for å endre denne innstillingen.

I Faresonen kan visning på Min kommune aktiveres/deaktiveres.


Del dokument

Konfigurer tjenesten med én eller flere brukere

Under tjenesten Fiks melding, velg “Konfigurer del dokumenter”.


Velg “Opprett ny konto”


Sett navnet på kontoen. Dette er kun for intern bruk, så gi kontoen et navn som viser til bruksområde.

Trykk så “Opprett konto”.

Du blir så tatt videre til kontooversikten, hvor du under “Brukere” kan gi tilganger.


Trykk “Legg til bruker”

Hvordan benytte tjenesten som bruker

For å få tilgang til tjenesten, logg inn på: https://forvaltning.fiks.test.ks.no/dokumentdeling/

Velg kontoen du skal benytte i nedtrekkslisten.

 • Legg inn mottakerne som skal ha tilgang til dokumentet ved bruk av fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Om dokumentet skal deles med et organisasjonsnummer, krever det at mottaker har rollen “Post/Arkiv” i Altinn.
 • Sett levetid. Dette er hvor lenge dokumentlenken vil være tilgjengelig før filene slettes.
 • Sett sikkerhetsnivå. Standard er sikkerhetsnivå 3, men det er mulig å huke av for at mottaker må verifisere seg med sikkerhetsnivå 4 for å få tilgang til filen.
 • Last opp filen som skal deles
 • Og til slutt, trykk “Del dokument”