Brukerveiledning «digitalt ledsagerbevis» for saksbehandler

Løsningen for Digitalt ledsagerbevis skal tilrettelegge for at saksbehandler enkelt kan registrere, administrere og ha oversikt over kommunenes utstedet ledsagerbevis. Forutsetning for at du skal kunne saksbehandle er at administrator på Fiks plattformen har gitt deg riktig tilgang.

Velg Fiks digitalt ledsagerbevis på Fiks Forvaltning.

Har du tilgang til flere kommuner så vil du få opp en liste. Her ser du et eksempel:

Velg riktig kommune.

Du kan nå starte saksbehandlingsprosessen.

  1. Basert på søknaden som kommunen har mottatt – legg inn fødselsnummer:

Det gjøres et automatisk oppslag mot folkeregisteret for å hente adresseinformasjon knyttet til fødselsnummeret. Dukker det ikke opp noen adresse så kan det være at innbygger bor på hemmelig eller strengt hemmelig adresse. Adresse vil da være mottaksadresse eller at brevet sendes til en foreldre/verge.

2. Velg så person(er) som skal utøve forvalterrolle for søker. Det vil i mange tilfeller være foreldre eller verge.

Det er mulig å endre/legge til opplysninger manuelt dersom dette ikke kommer opp automatisk.

3. Last opp bilde. Har du et bilde på papir så må dette scannes inn først.

4. Angi antall ledsagere og hvilket år det utløper. Standard gyldighet er satt til to år, dette kan endres.

5. Hvis du ønsker å legge inn referansenummer eller arkivnummer til eget system, kan du legge det til i dette steget:

6. Her har du anledning til å se over detaljene på det digitale ledsagerbeviset før du velger å bestille det.

Når du har valgt «Bestill ledsagerbevis» får du opp denne oversikten på «Opprett ledsagerbevis». Dette viser deg alle detaljene om det enkelt beviset. Velger du «Gå tilbake» i bildet kommer du inn på «søk i ledsagerbevis». Denne siden gir deg en oversikt over registrerte ledsagerbevis. (Filtrering vil komme i neste leveranse)