Fiks digitalt ledsagerbevis

Fiks digitalt ledsagerbevis er en nasjonal fellesløsning for å registrere, holde oversikt og distribuere ledsagerbevis til innbygger. Løsningen gir innbygger mulighet til å få ledsagerbeviset tilgjengelig på sin mobil, også når de er i områder uten mobildekning..

Fleksibelt og tilgjengelig

Saksbehandler i kommunen kan enkelt se registrerte ledsagerbevis og administrere de. Enkelt se historikk på hvem som har og har hatt tilgang til administrere ledsagerbeviset.

Nå kan eier og foreldre/verge enkelt ha ledsagerbeviset tilgjengelig på sin mobil. Har du tilgang til flere ledsagerbevis så kan du enkelt bytte mellom å vise ledsagerbevis i appen.

Eier og registrerte personer med rollen administrasjonsrett(foreldre/verge) vil kunne laste ned digitale ledsagerbevis på telefonnummeret som er regisrert i løsningen. Det vil på sikt komme funksjonalitet hvor innbygger kan delegere “vis-rettigheter” direkte i app’en til assistenter, støttekontakter, besteforeldre o.l.

Sikker oppbevaring av data

Digitalt ledagerbevis har innbygget informasjonssikkerhet ved oppbevaring av registrerte data og sikker pålogging for saksbehandlere i kommunen.

Løsningen benytter seg av Fiks register for å hente opplysninger om innbygger for effektiv registrering. Løsningen er avhengig av Fiks register, Fiks dokumentlager og Svarut.

Vi slepp å tenkje på at ledsagerbeviset blir attgløymt. Vi slepp å tenkje på om vi mistar det. Det blir ein ting mindre å tenkje på, og det er ei stor forbetring.

Mamma til Tale (14)

Videreutvikling av tjenesten

Fiks-tjenester videreutvikles kontinuerlig. For digitalt ledsagerbevis er det noen funksjoner som er høyt prioriteret. Vi jobber med å få på plass finansiering for å få utviklet følgende funksjonalitet:

  • Nasjonal søknadsprosess
  • Sentral utskriftsfunksjon for produksjon av fysiske ledsagerbevis
  • Delingsfunksjonalitet for innbygger. Slik at app støtter videre deling av ledsagerbevis initiert av innbygger enten eier eller personer med administrasjonsrett.

Gevinster for kommunene

Nedenfor kan du laste ned en Powerpoint-presentasjon som belyser gevinster og fordeler med løsningen for Digitalt ledsagerbevis. Presentasjonen kan brukes som en del av et beslutningsunderlag.

Ta i bruk Fiks digitalt ledsagerbevis

Avtaler og priser

For å ta i bruk Digitalt ledsagerbevis må kommunen i tillegg til hovedavtale signere tjenestevedlegg.

Last ned tjenestevedlegg for Digitalt ledsagerbevis

Prisen for digitalt ledsagerbevis ligger i prislisten.

Prislisten for Fiks-tjenester

Veiledere

Aktivering og konfigurering av tjenesten gjøres via https://forvaltning.fiks.ks.no. Du kan signere tjenstebilaget manuelt (print, signer og send til fiks@ks.no) eller signere digitalt når du aktiverer tjenesten.

Les mer om aktivering av tjenesten og følg denne brukerveiledningen.

Enkel veiledning for hvordan løsningen fungerer for saksbehandler

Maler for ROS og DPIA

Vi har laget maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA). Vi håper malene kan være til hjelp, men dere må selv gjøre deres egne vurderinger og tilpasse innholdet til kommunens situasjon.

Last ned mal for ROS for Digitalt ledagerbevis

Last ned mal for DPIA for Digitalt ledsagerbevis

WCAG-sjekkliste

Alle offentlige nettsider og apper skal ha en tilgjengelighetserklæring i Digdirs sentrale løsning uustatus.no. Vi har laget sjekklister som kan brukes som mal for utfylling av tilgjengelighetserklæring for våre tjenester. Fyll ut tilgjengelighetserklæring på uustatus.no både for nettsiden ledsagerbevis.no og for begge apps (for Android og iPhone). Siste versjonsnummer av appen som er tilgjengelig finner du i Google Play og App Store.

Last ned WCAG-Sjekklistene for app og nettsiden – Digitalt ledsagerbevis

Ofte stilte spørsmål

Blir det sendt kopi av vedtaksbrevet til kommunen?

Ja, kopi av brevet blir sent med Svarut til kommunen.

Hvordan bytter jeg telefonnummer på et ledsagerbevis som allerede er registrert?

Velg fanen for søk i historikk, søk frem ledsagerbeviset på navn eller fødselsnummer. Velg Vis ledsagerbevis og trykk endre på telefonnummeret du ønsker å endre. Du kan endre på eier av ledsagerbeviset eller/og på foreldre og Verge.

Hva må jeg gjøre hvis innbygger endrer telefonnummer?

Gå inn på det registrerte ledagerbeviset og oppdater med nytt telefonnummer.

Hvordan håndterer vi det fysiske ledsagerbeviset når løsningen bare støtter digitalt?

Fysisk ledsagerbevis håndteres slik som i dag inntil vi får støtte for sentral produksjon av fysiske ledsagerbevis.

Skal alle få både fysisk og digitalt ledsagerbevis?

Dette må være en vurdering saksbehandler gjør i hvert enkelt tilfellet.

Hvor finner vi nye grafiske maler for fysiske ledsagerbevis?

Nye grafiske maler for fysiske ledsagerbevis ligger på Bufdir sine sider. De kan lastes ned her: Ledsagerbevis | Bufdir

Kan man sette ledsagerbeviset til «varig»?

Da må man sette år langt frem i tid, for eksempel gyldig til 2075. Det finnes ikke hurtigvalg som heter «varig».

Kan jeg endre flere parameter enn telefonnummer på et ledsagerbevis som allerede er opprettet?

Man kan idag kun endre telefonnummer på et ledsagerbevis som allerede er opprettet. Om du ønsker å endre andre parameter, som for eksempel antall ledsagere må du inndra ledsagerbevis og opprette nytt.

Kan jeg teste ledsagerbevis saksbehandlerverktøy og/eller ledsager app?

Vi har testbrukere for de som trenger å teste saksbehandlerverktøyet i vårt testmiljø. Send en henvendelse på fiks@ks.no for å få tildelt testbruker/info. Det samme gjelder dersom man vil se en test for ledsagerbeviset i appen. Henvendelsen må komme fra en ansatt i kommunen.

Hvilke kommuner benytter Digitalt ledsagerbevis?

Her er oppdatert liste over kommuner som har aktivert tjenesten: Kommuner – Ledsagerbevis

Webinarer og samhandlingsmøter

Frem til sommeren arrangerer vi jevnlig webinarer og samhandlingsmøter for å hjelpe kommuner som ønsker å ta i bruk digitalt ledsagerbevis.

Alle som er interessert er velkommen til å delta.