Fiks bekymringsmelding: Endringer vi jobber med i høst 2023

  • Offentlig meldingsskjema vil få ekstra felt hvor melder kan gi informasjon om og hvordan samtykke er gitt av foreldre. Det kommer også nye tekstfelt hvor melder kan skrive mer om synspunkter fra berørte parter.
  • Dashboard for administratorer av Fiks-tjenesten vil inneholde mer informasjon om meldinger, bedre filtreringsmulighet på tidsperiode og en csv-eksport-funksjon.
  • Vi vil lage et opplegg for versjonering. Da blir det enklere å gjøre enkelte endringer i skjemaet, uavhengig av hvilken versjon sender eller mottaker støtter.
  • Høst 2023 bidrar vi til gransking av løsning for å sende bekymringsmeldinger digitalt som Bufdir leder.
  • Vi vil forbedre informasjon til alle ikke-kommunale foretak hvordan man kan ta i bruk API-ene våre for at offentlige meldere kan sende bekymringsmeldinger direkte fra fagsystem.

Endringer lansert i Q3

  • Pdf-en som barneverntjenesten mottar har blitt forbedret. Rekkefølge av informasjon er endret etter innspill fra brukere. Spørsmålene som vises i meldingen som mottas er nå formulert helt lik spørsmålene i selve meldingsskjemaet.
  • Det er gjort tydeligere at innlogging skjer gjennom ID-porten. Både privat og offentlig melder får informasjon om hvorfor innlogging bør skje gjennom ID-porten, og hvilken informasjon som hentes fra ID-porten. Målet er at spesielt offentlige meldere er godt informert om at de fortsatt legger inn informasjon om virksomheten i skjemaet, og ikke melder inn som privat person hvis de logger inn med egen ID.