Endringer i Fiks bekymringsmelding Q2 2023

 • Lagringstid for meldinger som sendes gjennom portalen er økt fra 14 dager til 30 dager. Dette gjelder per 30. juni for alle meldinger, uavhengig av om de mottas direkte i fagsytem eller lastes ned manuelt. Vi tar en ny vurdering av lagringstiden innen november 2023.
 • Offentlig melder oppfordres til å ta kontakt med barnevernet dersom hen ikke får tilbakemelding innen 21 dager. Offentlig melder oppfordres også til å lagre meldingen med referansenummeret et trygt sted, og bruke referansenummeret i kontakt med barnevernet.
 • For kommuner som laster ned meldinger manuelt fra portalen: Barneverntjenesten ble tidligere varslet én gang i døgnet (kl.11.05) på valgt e-postadresse om at det ligger meldinger til nedlasting. Vi har økt frekvensen til tre ganger i døgnet: kl.9, kl.12 og kl.15.
 • Informasjon i boksen ‘Hvis det haster’ er utvidet til å inneholde lenke til barnevernvakten og nettsiden til alarmtelefon for barn og unge (telefonnnummer lå der fra før). Informasjon er også tydeligere plassert.
 • Det er gjort en del forbedringer på design på nettsiden, for å etterleve krav om universell utforming. Brukere som er avhengig av skjermleser får nå en bedre brukeropplevelse. WCAG-sjekkliste er oppdatert.
 • Vi har lagt ut en ny versjon av produktbeskrivelse, ROS-mal og DPIA-mal. Det er lagt til noen flere risikomomenter. Teksten er også oppdatert, da forrige versjon fortsatt var preget at den ble skrevet i en fase når tjenesten var under utvikling.

Disse endringene jobber vi med og lanseres etter forventning i Q3:

 • Offentlig meldingsskjema vil få ekstra felt hvor melder kan gi informasjon om og hvordan samtykke er gitt av foreldre. Det kommer også nye tekstfelt hvor melder kan skrive mer om synspunkter fra berørte parter.
 • Pdf-en som barneverntjenesten mottar vil se bedre ut.
  Rekkefølge av informasjon endres etter innspill fra brukere. Spørsmålene som vises i meldingen som mottas vil være formulert helt lik spørsmålene i selve meldingsskjemaet.
 • Dashboard for administratorer av Fiks-tjenesten vil inneholde mer informasjon om meldinger, bedre filtreringsmulighet på tidsperiode og en csv-eksport-funksjon.