Videreutvikling av Nasjonal portal for bekymringsmelding

Nedenfor vises veikart for 2023.

TemaQ1 – Q2Q3- Q4
Innhold i skjema– Skille offentlig og privat
– Oppdatering veiledning og tekst ihht nytt regelverk
– Forbedringer tekst før og i skjema
– Ta inn felt for samtykke og synspunkter
Brukergrensesnitt– Tilgjengelighetserklæring, WCAG-sjekklister og feilretting universell utforming
– Gjenstående oversettelser
– Tydeligere lenking til nødtjenester
– Bedre pdf-versjon av melding for mottakere
– Forbedringer i dashboard for administrator

Informasjon– Revisjon av produktbeskrivelse, ROS-mal og DPIA-mal– Forbedre informasjon om forsendelse av bekymringsmelding gjennom API
Veikart 2023 – oppdateres kontinuerlig

Informasjon om endringer som er gjort i 2023