På denne siden finner du veiledere som vil ta deg gjennom stegene for å sette opp tjenesten Nasjonal portal for bekymringsmelding. 

Hvem kan sette opp tjenesten? 

For å sette opp tjenesten må du ha administratortilgang til Fiks-plattformen. Ta kontakt med fiks@ks.no om du er usikker på hvem som har denne tilgangen i kommunen.

Hvilke opplysninger trenger du for å sette opp tjenesten? 

Før du begynner å sette opp tjenesten, bør du ha disse opplysningene klare: 

  • Personnummer til den eller de personene som skal administrere tjenesten for kommunen og eventuelt bydelene.
  • Mottakeradresse til den enheten i kommunen som skal motta de bekymringsmeldingene som går per post. 
  • Hvis dere har et fagsystem som støtter mottak av bekymringsmeldinger må dere ha tilgang til en offentlig nøkkel, som brukes til å kryptere innkommende meldinger. Denne nøkkelen utleveres av systemleverandøren.

Konfigurasjon

Mottak av bekymringsmeldinger

Send bekymringsmeldinger fra fagsystem

Legge til flere bydeler

Velg «Opprett bydel» for å legge til flere bydeler. 

Fullfør deretter veilederen for ønsket mottaksmetode, og gjenta for alle bydelene du ønsker å legge inn.  

Laste ned bekymringsmeldinger

For å kunne laste ned Bekymringsmeldinger manuelt krever dette at mottaksmetode “Manuelt mottak” er valgt, og at du er lagt til som en Bruker av tjenesten på vegne av kommunen/bydelen du representerer.
Bekymringsmeldinger som er sendt mens en annen mottaksmetode er valgt, vil ikke kunne lastes ned i Manuelt mottak.

  1. Logg inn på https://forvaltning.fiks.ks.no
  2. Trykk på “Motta bekymringsmeldinger”

Arbeidsflyt for å overføre en bekymringsmelding til fagsystem er som følger:

  1. Last ned bekymringsmeldingen
  2. Last bekymringsmelding opp i fagsystemet
  3. Slett bekymringsmeldingen lokalt fra din PC
  4. Trykk på «bekreft» i mottaket inne i Fiks forvaltning

NB! Ikke trykk på bekreft før du er sikker på at bekymringsmeldingen er i fagsystemet. Meldinger som er bekreftet vil ikke kunne ettersendes i brevpost, og vil slettes fra våre systemer.

Interkommunale samarbeid

Mange kommuner har interkommunale samarbeid innenfor barnevernstjenesten. For at innbyggere i alle kommunene skal kunne benytte seg av den digitale løsningen, må alle kommunene i samarbeidet signere tjenesteavtale og aktivere tjenesten Fiks bekymringsmelding.

Eksempel

Kommune A er vertskommune i et interkommunalt samarbeid med kommune B og kommune C for barnevernsområdet.

1. Alle de tre kommunene må underskrive tjenestevedlegget for Fiks bekymringsmelding.

2. Hovedadministratorene for Fiks-plattformen i de tre kommunene må konfigurere Fiks bekymringsmelding med ønsket mottaksmetode, og legge inn adressen til vertskommune A som mottakeradresse for bekymringsmeldinger som sendes per post (reserveløsning)

3. Hovedadministrator for Fiks-plattformen i hver kommune legger til administrator for tjenesten. Denne administratoren kan være den samme for alle de tre kommunene.

Tjenesteadministratoren kan deretter gi tilgang til alle saksbehandlere som skal kunne laste ned bekymringsmeldinger ved manuelt mottak. Dette må gjøres for hver enkelt kommune selv om det er de samme personene som skal ha tilgang.