Produktbeskrivelsen, ROS- og DPIA-mal må sees i sammenheng.

I produktbeskrivelsen beskrives
– bakgrunn og formål med tjenesten
– funksjonalitet, hvilken informasjon som sendes og meldingsflyt
– hvem som er den registrerte
– behandlingens omfang

KS har utarbeidet maler som kommuner kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA). Vi håper malene kan være til hjelp, men dere må selv gjøre deres egne vurderinger og tilpasse innholdet til kommunens situasjon.

Vi reviderer produktbeskrivelsen og malene ved endringer i tjenesten.