Tilgjengelighetserklæring og WCAG-sjekklister

Alle offentlige nettsider og apper skal ha en tilgjengelighetserklæring. Den skal opprettes i Digdirs sentrale løsning uustatus.no.

Tilgjengelighetserklæringen hjelper virksomhetene med å få oversikt over status og gir brukerne av løsningene mulighet for å gi tilbakemelding når nettsiden eller appen ikke fungerer for dem.

Kommunenes ansvar

Det er ansvaret til den offentlige virksomheten som bruker våre tjenester å inkludere tredjepartsløsninger i sine egne tilgjengelighetserklæringer. KS DIF har ikke tilgang til løsningen fra Tilsynet for universell utforming av ikt (UU-tilsynet) for å publisere tilgjengelighetserklæringer for offentlige virksomheter.

Vi har vært i dialog med UU-tilsynet om hvordan kommuner og fylkeskommuner best kan oppfylle kravet til tilgjengelighetserklæring for nettsider levert av DIF. UU-tilsynet påpeker at hver enkelt offentlig virksomhet må fylle ut en tilgjengelighetserklæring for tredjepartsløsninger, på grunnlag av at den offentlige virksomheten selv har et juridisk ansvar for at løsningen møter kravene. Ansvaret gjelder både kravene til universell utforming av selve løsningen og innholdet i og publisering av tilgjengelighetserklæring for løsningen.

WCAG-sjekklister

Vi vil legge til rette for at det blir så enkelt som mulig for offentlige virksomheter å fylle ut tilgjengelighetserklæringer for våre løsninger. De innbyggerrettede tjenester Min kommunee-dialog, digitalt ledsagerbevis og Nasjonal portal for bekymringsmelding til barnevernet, samt KS Læring er prioritert i vårt arbeid med universell utforming. Vi har også utarbeidet WCAG-sjekkliste for Digiorden.

For Min kommune er det viktig at (fylkes)kommunen tar ansvar for at innholdet som hentes fra fagsystemene, og som vises gjennom Min kommune, er universelt utformet. Sjekklistene nedenfor gir informasjonsgrunnlag for å fylle ut virksomhetens egne tilgjengelighetserklæringer.

Last ned sjekklistene (Excel):

Universell utforming av KS Læring

Les mer om universell utforming i KS Læring

Vi oppdaterer WCAG-sjekklistene kontinuerlig.