Endringslogg leveranser Fiks digiorden

I endringsloggen står det spesifisert hvilke rettelser og funksjonalitet som ble lansert på hvilken dato.

ReleasePublisertInnhold
1.0.804. juni 2023Rapport over behandlingsansvarlige
Bruk av merkelapper til applikasjon for å merke f.eks. IKT-samarbeid
1.0.77
1.0.79
30. mai 2023Oppgradere .NET back-end
Feilretting
1.0.784. mai 2023Eksport til datatilsynets mal for behandlingsprotokoll
1.0.75 – 1.0.7612. april 2023Fritekstfelt på behandlingsprotokoller
Ny status på applikasjon, drift “under avvikling”
Feilretting
1.0.69 –
1.0.74
27. mars 2023Autentisering av brukere med ID-porten
Endringer til behandlingsprotokoll:
 • Lagt paragrafnummer på felter som følger bestemt artikkel
 • Endret rekkefølgen til å følge artikkel 30
 • Utbedret hjelpetekster
 • Endret oversikten til å hete “behandlingprotokoll” og hver enkel registrering til å hete “behandling”
 • Gjort personvernsombud påkrevd i statusbaren som viser hvor mange påkrevde felter som er utført
 • Ta vekk popup når man skal lage ny behandling, man kommer nå rett inn til utfyllingsfeltene
 • Det kommer en liten advarsel om at det bare skal være en registering av artikkel 6 og av artikkel 9/10, hvis man velger flere
 • Tatt vekk feltet “Behandlingsansvarlige representant”
 • Tatt vekk infoboksen oppe til høgre i behandling og utbedret med flere felter i oppsummeringsfanen
1.0.62 – 1.0.6815. februar 2023Hovedendring er oppsplitting av frontend / backend og filtreringsmuligheter.Fra testworkshopen ble følgende feil fikset til denne releasen:
 • Glemt passordfunksjonalitet
 • Feil dato på arkitekturvurdering
 • Tatt vekk versjon på applikasjonsoversikt
 • Lik størrelse på nedtreksmeny for tjenesteområde
 • Feil farge på noen infoknapper