Chat – barnevern

OBS! Denne tjenesten er ikke tilgjengelig ennå. Tjenesten lanseres til pilotkommuner i løpet av våren 2024. Planlagt lansering er etter sommeren. Informasjonen på denne siden er ikke ferdigstilt. Ta kontakt med oss på fiks@ks.no hvis du har planer å ta i bruk tjenesten eller hvis du har innspill til denne nettsiden.

Teknisk dokumentasjon kommer

Stimulerer medvirkning og samarbeid

Involverte i en barnevernssak kan enklere samhandle med barnevernet med en chat-tjeneste som er lett å bruke.

Samhandling på en måte brukeren forstår

Tjenesten fungerer for brukeren akkurat som andre chat-tjenester som nesten alle unge og voksne behersker godt. Gjennom chat-rom og chat-meldinger på mobil er barneverntjenesten tilgjengelig på brukerens premisser.

Sikkert for alle

Chat-tjenesten er ende-til-ende-kryptert. Personopplysninger kommer ikke på avveier. Saksbehandlere har full kontroll på tilgangsstyringen.

Sikker og lavterskel kommunikasjon er én av de viktigste digitale tjenester barn, unge og foreldre trenger i en barnevernssak.

Prosjektmedarbeider Digibarnevern i Trondheim kommune

Ta i bruk Chat – barnevern

Avtaler og priser

For å ta i bruk Chat – barnevern må kommunen i tillegg til hovedavtale signere tjenestevedlegg. Tjenestevedlegget er databehandleravtalen mellom kommunen som behandlingsansvarlig og KS Digitale fellestjenester som databehandler. Kommunen må i tillegg til hovedavtale og tjenestevedlegg også akseptere vilkårene for DigiFin. Begge dokumentene kan signeres elektronisk ved å velge ‘Ta i bruk tjenesten’ på våre forvaltningssider. Du kan se innhold i dokumentene her:

  • Last ned tjenestevedlegg til Chat – barnevern  (PDF) – kommer!
    Vilkår for tilknytning til Chat – barnevern – Digifin (PDF) – kommer!

Tjenesten er finansiert med prosjektstøtte gjennom «Finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter i kommunal sektor» – forkortet ‘Digifin’. Prosjektstøtten tilbakebetales til Digifin gjennom en engangskostnad for alle kommunene som tar løsningen i bruk. Avgift betales én gang og gjelder da for både Chat – barnevern og Min kommune – barnevern:
– Kommuner < 6300 innbyggere: 25000 kr
– Kommuner > 6300 innbyggere: 10,30 kr per innbygger

KS vil fakturere for bruk av chat-tjenesten. Prisen fastsettes etter forventning i løpet av mars/april 2024. Prisen vil avhenge av hvor mange ansatte i barnevernet blir brukere. Ved flere brukere vil prisen per ansattbruker reduseres noe.

Logg inn her for å se prisoversikt
(kommuneadministratorer kan ta kontakt på fiks@ks.no for passordet)

Veiledere

Etter at avtalen om bruk er signert kan en administrator i kommunen med tilgang til våre forvaltningssider legge til egne administratorer for Chat – barnevern.

Her vil det komme informasjonen som du trenger for å oppsett av tjenesten og tilgangsstyring.

Sikkerhetsdokumentasjon (ROS og DPIA)

KS Digitale fellestjenester utarbeider maler kommunen kan ta utgangspunkt i for egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA). Risikoene er basert på ROS-grunnlaget. Dette er en produktbeskrivelse som beskriver arkitekturen, datatypene og interessenter.

Disse dokumentene utarbeides i samarbeid med pilotkommuner og skal være til hjelp for kommunenes egne vurderinger. Kommunen må selv tilpasse innholdet til kommunens situasjon. ROS- og DPIA-mal hjelper å identifisere tiltak som kommunen må gjøre for at risiko med å bruke løsningen reduseres til et akseptabelt nivå. Siden løsningen gjelder barnevernssaker, er dataene som behandles i løsningen av høy sensitivitet, og det er ekstra viktig at kommunen gjør nøye vurderinger. Vi setter pris på alle innspill og spørsmål, og vil oppdatere dokumentasjon ved nye innspill og evalueringer.

OBS! Disse dokumentene vil ferdigstilles i en endelig første versjon i forbindelse med pilotering av tjenesten vår 2024. Vi tilgjengeliggjør dokumentene i en uferdig versjon for at kommuner kan sette i gang med egne vurderinger og gi tilbakemeldinger som vil gjøre neste versjon bedre.

WCAG-sjekkliste

Alle offentlige nettsider og apper skal ha en tilgjengelighetserklæring i Digdirs sentrale løsning uustatus.no. Vi vil publisere en sjekkliste i forbindelse med pilotering i vår 2024. Kommunen kan bruke sjekklisten som utgangspunkt for utfylling av tilgjengelighetserklæring. Du finner sjekklisten på denne nettsiden:

Andre relevante Fiks tjenester

Chat – barnevern ble utviklet samtidig som Min kommune – barnevern. Chatløsningen kan brukes av barneverntjenester i alle kommuner, uavhengig av om kommunen har tatt i bruk andre Fiks-tjenester.

KS Digitale fellestjenester tilbyr to andre løsninger innenfor barnevern:

Standardpresentasjon til nedlasting og bruk

Her kan du laste ned et sett med foiler om løsningene Chat – barnevern og Min kommune – barnevern. Du kan bruke foilene (eller et utvalg) til å informere internt i kommunen. Info er nyttig både for ansatte som jobber med barnevern, IT, personvern og arkiv. Foilene omhandler behov og funksjonalitet som dekkes, samt praktisk informasjon om kostnader, sikkerhet og personvern og andre viktige tema for å kunne ta i bruk løsningene.

Vi vil oppdatere foilene regelmessig, og her kan du alltid finne siste versjon. Gi innspill til fiks@ks.no hvis du savner informasjon eller har innspill til foilene.