Til alle kommuner, fylkeskommuner og andre virksomheter som benytter SvarUt og SvarInn:

 SvarUt og SvarInn blir utilgjengelig fra fredag 4. til mandag 7. desember

KS skal bytte driftsoperatør for SvarUt, SvarInn, SMS-tjenesten og eDialog. Det vil derfor ikke være mulig å sende eller motta post fra fredag 4. desember kl. 14.00 til mandag 7. desember kl. 08.00.

Noen kommuner og virksomheter må gjøre endringer

De aller fleste kommuner og virksomheter adresserer tjenestene gjennom svarut.ks.no. Hvis dette gjelder dere, trenger dere ikke å gjøre noen endringer i infrastrukturen i forbindelse med flyttingen. Noen få kommuner og virksomheter bruker imidlertid faste ip-adresser og har åpnet for svarut.ks.no i brannvegger. Gjelder dette dere, må dere åpne for den nye ip-adressen 137.221.28.196 før 4. desember.

Har dere spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss på svarut@ks.no hvis dere har spørsmål. Vi kommer også tilbake med mer informasjon når vi nærmer oss tidspunktet for flytteprosessen. Vi tar forbehold om at tidspunktet for flyttingen kan bli endret. Dere vil i så fall få beskjed i god tid.

Med vennlig hilsen

avdeling digitale fellestjenester, KS