For området smittevern ligger i dag TISK-porteføljen som ble utviklet for å støtte arbeidet knyttet til Covid-19. Vi jobber nå for å videreutvikle løsningene for å støtte andre områder innenfor smittevern. Smittesporing av andre sykdommer og støtte for andre deler av smittevernsområdet som vaksinasjon og testing. Informasjon om tjenester blir løpende lansert og informasjon blir publisert.

Gå videre til tjenestene:

Fiks smittesporing

Fiks prøvesvar

Fiks klinkermelding

Fiks vaksine

Fiks vaksinestatus

Fiks innreise

Fiks innreiseoppfølgning