Arbeidsprosess for tuberkulose smittesporing i Fiks smittervern

Løsningen er konfigurert og satt opp etter sittesporingsprosessen til Folkehelseinstituttet(FHI). Vi har bygget arbeidslister for å støtte stegene i prosessen for oppfølging av arbeidet på Tuberkulose.

Vi har opprettet to programmer:

 • Tuberkulose – Registrering og oppfølging
  • Her registreres alle personer som skal intervjues og testes for Tuberkulose.
 • Tuberkulose – Nærkontaktsregistrering og oppfølging
  • Her registreres alle personer som kvalifiseres som nærkontakter til smittede av Tuberkulose. Nærkontakter knyttes sammen med den smittede.

Adresse for å logge seg på Fiks smittevern i produksjon er: https://helse.fiks.ks.no\smittevern

Tuberkulose – Registrering og oppfølging

I programmet for oppfølging av personer som skal intervjues og testes for Tuberkulose er det opprettet arbeidslister som tar deg igjennom arbeidsprosessen.

Følgende arbeidslister er etablert:

Navn på arbeidslisteBeskrivelse
Nye registreringerAlle tilfeller som er registrert.

Når tidspunkt for undersøkelse er planlagt vil tilfelle bli borte fra denne listen.
Planlagte underdersøkelserAlle tilfeller som er planlagt for oppfølging i dag og to dager frem.

Når “Undersøkelse” er gjennomført og avsluttet blir den borte fra denne listen.
Venter på ScreeningAlle tilfeller som venter på prøvesvar i dag og to dager frem.

Når dato for forventet prøvesvar er utfylt under fasen “Screening” vil de som er registret med negativt prøvesvar legge seg i listen “Alle under oppfølging”. De må avsluttes, da det ikke er behov for videre oppfølging. De som blir registrert med postivt svar legger seg i listen for “Indeksoppfølging”.
IndeksoppfølgingAlle tilfeller med positiv prøve for tuberkulose, hvor feltet påvist Tuberkulose er krysset av.

Her saksbehandles de ved å oppdatere med status i notater og legge til nye testresultat.
Alle under oppfølgingAlle tilfeller med en registrering som ikke er markert som avsluttet oppfølging.

For å avslutte tilfeller i denne listen, Åpne dem og klikk “Fullfør og avslutt oppfølging”
Alle avsluttedeAlle tilfeller som er markert for avsluttet oppfølging.
Egendefinerte listeI denne listen kan du lage dine egne kriterier for hva som skal vises. Denne kan du endre selv etter behov.

Det er fire steg ved registrering av et tilfelle:

 • Personalia – Her legger du inn informasjon som navn, adresse, telefonnummer, fødeland osv.
 • Planlegge – Her avtaler du tidpunkt for undersøkelse.
 • Undersøkelse – Her legger du informasjon som avdekkes under intervjuet.
 • Screening – Her legger du informasjon om prøveresultater.
 • Henvisning – Her legger du inn informasjon om henvinsing og epikrise

Videre oppfølging kan registreres som notater på sykdomshistorien for å sikre historikken og logging av aktiviteter.

Hvordan registrere et tilfellet for å planlegge undersøkelse og registrere prøvesvar, samt følge opp den som har fått påvist tuberkulose.

Hvordan sende SMS

Har du ikke modulen meldinger i ditt skjermbilde når du har åpnet en registrering? Velg tannhjulet øverst til høyre i bilde, velg vis/skjul moduler, kryss av for meldinger.

Legg inn telefonnummret og skriv tekst i meldingsfeltet. Trykk send.

Tuberkulose – Nærkontaktsregistrering og oppfølging

I programmet for nærkontakter kan du registrere alle som har relasjon til den som er smittet. Du kan gjøre dette på to måter. Enten registrere nærkontakt i nærkontaktsprogrammet og knytte den mot indeks eller opprette nærkontakten som en realsjon direkte fra indeks.

Du kan enkelt holde oversikt over hvem som har smitte og utviklingen blandt relasjoner.

LEGG INN VIDEO