I hovedmenyen finner du menyvalget SMS. Dette benytter du for å sende SMS gjennom en ferdig konfigurert avsender. Du får da følgende skjermbilde:

sms-send

Du må først velge en avsender, ref. forrige punkt. Deretter angir du telefonnummeret til avsenderen. Her kan du alternativt legge inn en tekst, slik det er vist i eksempelet fra “Storevik kommune”. Denne teksten kan ikke være lenger enn 11 karakterer. Dersom du bruker en tekst her kan mottakeren ikke svare på meldingen, noe som oftest heller ikke er ønskelig.

Du kan legge inn inntil 642 tegn i teksten som skal sendes ut, men dette deles da på flere SMS-meldinger. Moderne mobiltelefoner får dette satt sammen igjen til en melding. Merk likevel at prisen for utsendelsene er per SMS-melding.

Dersom vi forutsetter en pris per melding på 40 øre og du skriver en tekst på 200 karakterer og sender den til 500 mottakere, blir det tilsammen 1.000 SMS-meldinger, til en samlet pris av kr. 400,-. Det lønner seg altså å fatte seg i korthet!

Du kan registrere mottakere både med telefonnummer og fødselsnummer. Dersom du angir et fødselsnummer slår SvarUt opp i Kontakt- og reservasjonsregisteret for å finne telefonnummeret.

Masseutsendelser

På samme måten som i funksjonen for manuelle forsendelser i SvarUt kan du også her lage en adresseliste og laste den inn. Du har en egen knapp for å hente malen. I denne skal du fylle ut enten fødsels- eller telefonnummer i rett kolonne. Du skal bare fylle ut noe i de to første kolonnene. Så laster du inn listen og sender ut SMS’ene.

Rapporter

Menyvalget “Rapporter” vil vise en oversikt over det som er sendt ut, tilsvarende forsendedelsesloggene i SvarUt.