Abeidsprosess:

  1. Velg kommune
  2. Velg om du skal registrere deg selv eller et barn – skjermbildene viser skjema for registrering av barn
  3. Bli sendt til skjema
  4. Velg barn i kontekst av skjema (med ev. feilmelding i kontekst)
  5. Fyll ut og send inn

Her velger du kommune og hvem du skal registrere. Deg selv eller et av dine barn. Vi henter ut hvem den innloggede har omsorgen for fra folkeregisteret.

Velg hvilket barn du skal registrere test på.

Informasjon om barnet, det gjøres oppslag i Folkeregister og henter det som ligger der.

Informasjon om smitte og symptomer registreres før skjema sendes inn til Fiks smittesporing.