Fiks klinikermeldinger er et API som KS sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) har utviklet. API’et gjør det mulig å sende MSIS klinikermelding direkte fra smittesporingsverktøyet eller EPJ til MSIS ved FHI.

Applikasjoner som i dag benytter Fiks klinikermelding er Fiks smittesporing og PASInfo.

Type personopplysninger

Om den som registrerer klinikermelding

 • HPR-nummer for meldepliktig lege.
 • Hvis klinkermelding blir sendt inn av legens medhjelper, registeres medhjelpers
 • fødselsnummer, og HPR-nummer hvis meldhjelper er autorisert helsepersonell.

Kommunenummer for kommunen den meldepliktige lege representerer ved innmelding

Om den registrerte, jf. MSIS-forskriften §1-7:

 • Fødselsnummer/ D-nummer (ikke obligatorisk)
 • Fødselsdato, Fødeland (hvis F-/D-nummer mangler)
 • Navn
 • Kjønn
 • Bosted
 • Yrke, arbeidsted
 • Fastlege
 • Antatt smittemåte
 • Smitteforhold
 • Diagnoseforhold


Følgende kategorier av personer anses som registrerte i Fiks klinikermelding:

☒ Personer med påvist meldingspliktig sykdom som meldingspliktig lege i kommunen \har plikt til å
sende klinikermelding om (den registrerte)
☒ Meldepliktig lege og dens medhjelpere (den som registrerer)

Figur 1: Konseptskisse Fiks klinikermelding


Risikobilde Fiks klinikermelding