Ressurser: Veiledere, maler for ROS og DPIA og presentasjon av prosjektet

Veiledere

Tabellen under er lenker til veileder som prosjektet har utarbeidet i sammen med samhandlingskommunene/FK. Veiledere kan lastes ned og benyttes av de som ønsker det.

Mal for risiko- og sårbarhetsanalyse

KS lager maler dere kan ta utgangspunkt i når dere gjør deres egne risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og vurderer personvernkonsekvenser (DPIA). Vi håper malene kan være til hjelp, men dere må selv gjøre deres egne vurderinger og tilpasse innholdet til kommunens situasjon. Mal for ROS er nå delt i do dokumenter. Dette har vi gjort slik at det er lettere å hente ut risikohistorer og tiltak for bruk i egne maler og systemer.