Beskrivelse av tjenesten Fiks folkeregister og planer for utvikling av tjenesten.

Ta kontakt med fiks@ks.no hvis du har spørsmål om tjenesten.

Neste leveranse fra prosjektet

Prosjektet leverer fortløpende endringer til tjenesten, men samler opp større endringer til leveranser. Ved disse leveransene gjennomføres det en brukertest av nettsiden og en akseptansetest. Testene gjennomføres i samarbeid med samhandlingskommunene/FK til prosjektet.

LeveranseDatoInnhold
22Q4.18. desember 2022Fiks register
22Q2.216. juni 2022Skatt- og inntektsopplysninger for barnehage/SFO søknader
22Q2.111. mai 2022Innbyggerlister fra personsøk
22Q1.224. mars 2022Personsiden vist som dokument og bruksenhetsnummer på adresse
22Q1.127. januar 2022Sentralisert brukerstyring
21Q4.115. desember 2021Egendefinert innbyggerliste
Nye tjenesteområder for brann, innkreving, integrering og åpenhet (innsyn arkiv)
21Q3.130. september 2021API til bruk for oppvekstadministrative systemer
feilretting og tekniske forbedringer

Tjenestenes hovedfunksjoner

Tilgangsstyring og dataminimering

For å kunne bruke Fiks folkeregister må ansatte og systemintegrasjoner ha tilgang til en rolle. Ved å registrere ulike roller kan kommunen/FK sikre at ansatte og systemer kun får tilgang til de opplysningene de har behov for (dataminimering) for å utføre sine oppgaver. Dataminimering er et grunnleggende prinsipp innenfor personvern.

Rollen knyttes til ulike tjenesteområder og med referanse til lovhjemmel, bestemmer rollen hvilke opplysninger den ansatte eller integrasjonen får tilgang til.

Sentralisert brukerstyring

Ansattes tilgang til roller i Fiks folkeregister kan styres fra kommunens/FKs system for identitetsstyring. Da vil registrering av roller og dataminimering være som før, men ansattes tilgang til roller, registreres ikke lengre i Fiks.

Bruk av sentralisert brukerstyring krever en synkronisering av ansatte og grupper av ansatte som har tilgang, mellom identitetsstyringssystemet og Fiks. Det kreves teknisk kompetanse for å sette opp denne synkroniseringen. Teknisk veileder for dette er tilgjengelig på Github.

Nettside

Ansatte bruker nettsiden for oppslag i folkeregisteret. Søk etter personer utføres ved å bruke fødselsnummer, d-nummer eller andre søkekriterier som navn, adresse, fødselsdato, osv. Hvilke opplysninger som vises på nettsiden er bestemt av rollen til den ansatte.

Nettsiden benyttes også for å bestille innbyggerlister som kan lastes ned og åpnes i et Excel-dokument. Det finnes maler for innbyggerlister med tilpasset valg og innhold.

Ved bestilling av innbyggerlister bestemmer ansatte selv, basert på sin rolle (dataminimering), hvilke opplysninger innbyggerlisten skal inneholde.

Systemintegrasjon

Oppslag for å hente opplysninger om en person fra folkeregisteret kan gjøres maskinelt fra skjemaløsninger og fagsystemer. For å sette opp en integrasjon må leverandøren av fagsystemet sette seg inn i hvordan de lager en integrasjon til Fiks-plattformen. Kommunen/FK som bruker fagsystemet, må gi tilgang til en rolle i Fiks folkeregister ved å gi nødvendig informasjon om rollen til leverandøren.

Lovhjemmel for tilgang til folkeregisteret

All tilgang til folkeregisteret er hjemlet i en lov. Dette gjelder tilgang til taushetsbelagte opplysninger og tilgang til ikke-taushetsbelagte opplysninger. Lovene er grunnlag for hvordan kommunene/FK utfører sine tjenester overfor innbyggere og er gruppert etter tjenesteområder.

Alle brukere av Fiks folkeregister er gjennom sin rolle knyttet til et tjenesteområde med referanse til hjemmel i lov. Det er KS som registrerer tjenesteområdene og det er derfor viktig at KS får informasjon om det mangler et tjenesteområde. Dette kan f.eks. være en tjeneste som tidligere ikke har brukt folkeregisteret for å hente informasjon om innbygger.

Søk etter testdata i folkeregisteret med Tenor testdatasøk

Pålogging Tenor testdatasøk i folkeregisteret er fra denne siden: https://www.skatteetaten.no/skjema/testdata/  ​Pålogging med ID-porten (bankid)​. På nettsiden er det informasjon om hvilke testdata en kan finne og hvordan disse kan brukes f.eks. ved test av Fiks folkeregister nettside.

I Tenor Testdatasøk kan det søkes etter personer med gitte egenskaper​. Det er mulig å gjøre avanserte søk utover de valg som finnes i søkemenyen til venstre i skjermbildet​. Det finnes også noe mer funksjonalitet som lagring av søk og andre registre en kan søke i.