Informasjon i forbindelse med oppgraderingen av KS Læring desember 2021

1. desember oppgraderte vi plattformen som KS Læring går på til Moodle vesjon 3.9. Etter grundig testing, både internt i KS samt sammen med brukere av løsningen, kan vi nå slå fast at oppgraderingen har gått bra, og vi er offisielt i produksjon med ny versjon. 


Hva er nytt i den nye versjonen?


7.


Har du spørsmål rundt oppgraderingen kan du sende e-post til kslaring@ks.no