Organisering

KS Digitale fellestjenester AS overtok virksomheten fra avdelingen FID i KS, og ble etablert som eget selskap 1. september 2023.

KS Digitale fellestjenester AS (DIF) er et aksjeselskap som er 100 prosent eid av Kommunesektorens Organisasjon (KS), men gjennom egne eierorganer representativt kontrollert av fylkeskommuner og kommuner. DIF har et styre bestående av syv medlemmer, hvorav et medlem er fra KS’ administrasjon, en ansattrepresentant fra DIF, og fem eksterne medlemmer.    

Styremedlemmer

Generalforsamling avholdes i juni. Styret velges for to år. 

  • Erik Hansen, styreleder
  • Harald Danielsen, medlem
  • Synnøve Farstad, medlem
  • Gro Jære, medlem
  • Anders Aagaard Sørby, medlem 
  • Kristin Weidemann Wieland, medlem som KS administrative representant
  • Børge Nese, medlem som ansattrepresentant

Administrasjon 

Administrasjonen og driften til KS-Digitale fellestjenester ledes av Sidsel Nordhagen. Avdelingen har i overkant av 50 medarbeidere, hvor omtrent halvparten av disse er fast ansatte. Medarbeiderne har arbeidssted i Oslo eller Bergen. Utviklingsteam og brukerstøtte holder til i Bergen.