I forbindelse med at vi standardiserer løsningen for Single Sign On (SSO) fra kommunens Azure AD eller ADSF, må vi be alle kommuner som bruker SSO i KS Læring om å utføre noen endringer i oppsettet på sin side – hvis det ikke samsvarer med standarden vi beskriver lenger nede på siden.

Hva må IT i kommunen gjøre?

Hvis feltene dere har i ADSF eller Azure AD ikke samsvarer med de standard feltene som nevnes under «De nye standardiserte feltene er», må dere legge til nye felt opp mot KS Læring.

  • De nye feltene må sameksistere med de gamle, frem til vi informerer om at de gamle kan fjernes – for å unngå nedetid.
  • Innholdet i feltene er de samme som dere allerede bruker. Det er navnet på feltene som fremover skal følge en ny standard.

Tidsfrister 

1: 22. mai 2023: Alle kommuner må opprette nye felt, som beskrevet under «De nye standardiserte feltene er»

Send mail til kslaring@ks.no når de nye feltene er lagt til. Emne på mailen: Ny navnestandard for KSL SSO, for <kommunenavn>

2: Etter 22. mai Alle SSO-oppsett i KS Læring vil bli oppdatert mtp ny navnestandard. Det betyr at de kommunene som enda ikke har endret til ny navnestandard, ikke vil kunne logge seg inn etter 22. mai. Hvis du ikke får logget deg inn via SSO fra kommunens system etter 22. mai, bør du kontakte IT-avdelingen i kommunen for å høre med dem om ny navnestandard er på plass. Ta kontakt med oss på kslaring@ks.no hvis noe er uklart.

De nye standardiserte feltene er

Navnene på feltene skal kun inneholde små bokstaver. Hvis eksisterende feltnavn samsvarer med den nye navnestandarden, behøver dere ikke å foreta dere noe.

NavnestandardForklaring
uidHer settes feltet som skal brukes som unik identifikator for bruker. Samme informasjon som i tilsvarende felt kommunen allerede bruker
fornavnSamme informasjon som i tilsvarende felt kommunen allerede bruker
etternavnSamme informasjon som i tilsvarende felt kommunen allerede bruker
epostSamme informasjon som i tilsvarende felt kommunen allerede bruker
kommunetilhoerighetNummer som samsvarer med id til kommunenode i KSL org. modul. Samme informasjon som i tilsvarende felt kommunen allerede bruker

Hvordan sjekke om min kommune har oppdatert til ny navnestandard

Du kan gå på innloggingssiden til KS Læring og velge din kommune/kommunesamarbeid i nedtrekkslisten. Etter at du har logget inn, enten innlogging er vellykket eller feiler, kan du følge lenken under. Her vil du få frem alle verdiene som sendes med din innlogging.
https://www.kslaring.no/auth/saml2/test.php

Om du ser at verdiene følger den nye navnestandarden, så har dere gjort de nødvendige endringene. Det vil se slik ut:

Spørsmål?

Har dere spørsmål relatert til denne informasjonen, kan dere sende mail til kslaring@ks.no

Med vennlig hilsen Digitale fellestjenester- KS Læring