KS er ansvarlig for å drifte og forvalter løsningen på vegne av kommunene.

For at KS skal sikre at vi videreutvikler en tjenesten i tråd med kommunenes behov har vi etablert et brukermøte og brukerråd for å sikre brukermedvirkning.

Brukermøte er for alle som benytter KS læring. Brukermøte arrangeres 2-4 ganger i året. I Brukermøtene informerer KS om tjenesten og tilrettelegger for erfaringsdeling på tvers av kommunene.

Deltakere i Brukermøte kan spiller inn representanter til brukerrådet.

Brukerrådet er et rådgivende organ for KS.  Brukerrådet inviteres til å diskutere faglig og funksjonelle forhold ved forvaltning, drift og vedlikehold av KS læring.


Brukermøter

Brukermøte 19.januar 2021

Opptak fra brukermøte
Our fish is responsibly caught from sustainable sources.