Den aller største gruppen av kommunene som berøres av kommunereformen skal kun endre kommunenummer. Dette gjelder de fleste kommunene i de nye fylkene Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland og Finnmark og Troms. Det samme gjelder for mange av kommunene i Trøndelag fylke, som ikke har endret kommunenummer i SvarUt og SvarInn.

For disse er det strengt tatt heller ikke nødvendig med endringer. Men vi vil sterkt anmode om at kommunene rett over nyttår gjør et par endringer i SvarUt og SvarInn.

SvarUt

I SvarUt kan ikke navnene på avsendersystemene endres! Det er da heller ikke noe problem. Dette er bare til internt bruk i tjenesten og eksponeres ikke ut. Det er ikke noe problem om de ulike avsendersystemene starter på gammelt eller nytt kommunenummer. Vi ber imidlertid om at navnet på organisasjonsnivået endres i henhold til nytt kommunenummer.

La oss ta Nittedal kommune, som endrer kommunenummeret fra 0233 i dagens Akershus til 3031 i Viken. Figuren viser dagens konfigurasjon i SvarUt. Her ser vi at kommunen allerede har benyttet gammelt og nytt kommunenummer. Det er ikke noe problem og kommunen kan uansett ikke endre navnene på 0233_bedrekommune og 0233_nittedal.

Men kommunen bør endre navnet på organisasjonsnivået, 0233_nittedal_kommune, til 3031_nittedal_kommune. Det gjør de ved å gå rinn i https://svarut.ks.no/ og velger menyvalget “Konfigurasjon” og får da menyen vist til høyre. Kommunen klikker på organsiasjonsnivået, gjør endringen, som vist her:

Det er ikke behov for flere endringer i SvarUt i Nittedal kommune.

SvarInn

SvarInn vil også fungere som normalt, helt uavhengig av om kommunen har endret kommunenummer. Men i SvarInn kan navnene på mottakersystemene endres, og vi ber om at det blir gjort så raskt som mulig etter nyttår.

Nå tar vi Lunner kommune som eksempel. Kommunen har i dag kommunenummer 0533 i Oppland. De har valgt å gå inn i Viken og får da kommunenummer 3054 i Viken. De har to mottakersystemer i SvarInn. De går da inn i https://svarut.ks.no/ og velger “Mottakersystem” og får menyen vist til høyre. De klikker på hver av de to mottakersystemene og endrer navnet på dette slik at det starter med 3054, som vist her:

Endringene som her er beskrevet for SvarUt og SvarInn bør også utføres av kommunene i dagens Trøndelag fylke.