Nyttår nærmer seg med stormskritt. For mange kommuner og fylkeskommuner innebærer dette endringer i større eller mindre grad. Her skal vi kort oppsummere det som kommunene må ta hensyn til i SvarUt, SvarInn, Edialog. Vi tar utgangspunkt i de ulike scenariene, fra de kommuner som ikke berøres i det hele tatt, til kommunene til slås sammen til helt nye kommuner.

Her er det ulike scenariene:

Det er svært viktig at alle kommuner som får en eller annen endring leser dette og gjør nødvendige inngrep.