Kommuner og virksomheter som vurderer SvarUt finner mer informasjon på www.ks.no/svarut.

Noen av de vanligste spørsmålene:

  • Hva skal vi velge, Digipost, SDP eller SvarUt?

Det er fremdeles noen kommuner som er usikre, eller som har en inngrodd holdning til at det er Digipost som er den beste løsningen, trolig på grunn av ganske aktiv markedsføring fra Digipost for et par år siden. Endel kommuner ønsker også å være “lojale” mot myndighetenes initiativer og Difis satsning på Sikker Digital Post.

Det er da viktig å presisere at Digipost som leverandør av tjenester for utgående post ikke er noe alternativ. Deretter er det også viktig å presisere at det ikke er noen konkurranse mellom KS med SvarUt og Difi med SDP. Tvert imot. Disse to utfyller hverandre. SvarUt har grensesnitt om SDP. På den måten vil kommunene som velger SvarUt automatisk kunne rute post til Digipost eller e-Boks for de innbyggere som har valgt det. Difi og KS samarbeider svært godt. Kommunene er i dag de største brukerne av SDP, gjennom SvarUt. Difi anbefaler kommunene å ta i bruk SvarU.

Det som virkelig skiller en løsning basert på SvarUt og SDP alene, er at SvarUt også vil gi mulighet til å sende post til alle de innbyggerne som ikke ennå har valgt Digipost eller e-Boks, gjennom Altinn. I mai 2016 utgjorde denne gruppen ca. 75 % av de som er i stand til å motta digitalt. Dessuten vil SvarUt også nå frem til alle virksomhetene, gjennom Altinn. Den vesentligste forskjellen på SvarUt og SDP alene er altså at kommunen ved å velge SDP alene vil miste minst 80 % av målgruppen

  • Hva koster det?

NB!! Det følgende beskriver kostnadene slik det er per mai 2016. Dette er under vurdering og vil sannsynligvis endre seg.

Bruken av SvarUt for kommuner og fylkeskommuner, samt kommunale foretak, koster ikke noe. Ikke-kommunale brukere, f.eks. statlige etater, betaler en engangsavgift og en pris per forsendelse både via SvarInn (Mottaksservice) og Altinn.

Alle brukere betaler for bruk av SDP til Digipost og e-Boks og for utskrift og porto for de forsendelser som går som brevpost. Per mai 2016 er prisen per forsendelse til SDP 69 øre, forutsatt at kommunen ikke sender hele dokumentet frem til mottakerens postkasse, men kun varselmelding med lenke. Dersom kommunen velger å sende dokumentet helt frem til mottakerens postkasse, vil prisen i gjennomsnitt bli omtrent 3 ganger så høy. For store forsendelser vil prisen kunne bli svært høy.

Prisene for utskrift fremgår av bilag 5 til avtalen. Vi kan til enhver tid opplyse om typiske priser for en gjennomsnittlig forsendelse på 6-7 sider, basert på loggene fra SvarUt.

  • Hvilke sak/arkivsystemer og andre fagsystemer støtter SvarUt?

Alle de fire “store” sak/arkivsystemene (ePhorte, ESA, Public 360 og WebSak) har grensesnitt mot SvarUt. Det kommer etterhvert også grensesnitt fra flere av fagsystemene.

  • Hva koster grensesnittet mellom fagsystemene og SvarUt?

Det vet vi ikke! Det må leverandøren opplyse om.

  • Må vi ha tilgang til Folkeregisteret, og hvordan får vi det?

Nei, det er strengt tatt ikke noe krav om at kommunen skal ha tilgang til Folkeregisteret, men siden fødselsnummeret er eneste digitale adresse til privatpersoner vil det tvinge seg frem et behov for tilgang til Folkeregisteret.

Det er per mai 2016 litt uklart hvordan kommunen får tilgang. Skattedirektoratet har gitt klarsignal for at alle offentlige myndigheter skal kunne få tilgang til Folkeregisteret for søk med treffliste. Det er ikke nødvendig å søke Skattedirektoratet. De  har pekt på Difi som den instansen som skal bekrefte overfor Evry at brukeren er en offentlig myndighet og skal ha tilgang. Evry har rollen som leverandør av informasjon fra Folkeregisteret på vegne av Skattedirektoratet.

Bruken av Folkeregisteret skal i seg selv være gratis, men man må påregne kostnader for integrasjonen mellom sak/arkivsystemet (og eventuelle andre fagsystemer) og Folkeregisteret.

  •  Hva gjør vi nå?

Signer avtalen og send den til svarut@ks.no. Det er for kommuner og fylkeskommuner helt uforpliktende. Kostnadene kommer ikke før systemet er tatt i bruk.