En ny kommune eller virksomhet (heretter bare “kommunen”) tar vanligvis selv initiativet til å å tegne avtale om bruk av SvarUt. Her beskrives en typisk saksgang.

  1. Kommunen ber om informasjon
  2. Kommunen ber om å få tilsendt avtalesett
  3. KS mottar signert avtale fra kommunen
  4. KS oppretter kommunen i SvarUt
  5. KS gir tilgang for lokal administrator
  6. KS returnerer avtalesettet