Aktivering av Fiks Prøvesvar

Avtale

Før du begynner å sette opp tjenesten, bør du ha disse opplysningene klare: Navn og fødselsnummer til de som skal kunne bruke prøvesvar-funksjonen.

Aktivering av tjeneste for oppslag vi Fiks prøvesvar

Fiks prøvesvar må først aktiveres i Fiks forvaltning før du registrer brukere som er autorisert for å gjøre prøvesvaroppslag. Her vil vi vise deg hvordan:

  1. Logg deg på https://forvaltning.fiks.ks.no. For å aktivere tjenester må man være administrator på Fiks. Vet du ikke hvem i kommunen som er det send en e-post til fiks@ks.no
  2. Aktiver tjenesten for prøvesvar ved å klikke på knappen «ta i bruk» ved tjenesten «Prøvesvar»:

Nå skal tjenesten bli markert med status «Tatt i bruk»

3. Opprett integrasjon

3.1 Velg å opprett en ny integrasjon. Å lage en integrasjon gjøres i 3 steg:

3.2 Gi integrasjonen et navn, angi organisasjonsnummertil ReMin 924 964 995 og en kort beskrivelse.

3.3 Opprett og generér passord

3.4 Kryss av for Tilgjengelige tilganger:

Velg avslutt og gi integrasjonen 1 tilgang(er).

Nå er integrasjonen satt opp og klar til bruk.

HUSK å sende Integrasjons-ID og Integrasjonspassord til ReMin på en sikker måte.

Velg den ene integrasjonsID og send ReMin nøklene i en sikkerfil til support@remin.no og passord til filen kan sendes til: 47362827.

ReMin har ikke behov for detaljene om både Innreise og Prøvesvar, men din kommune bør oppbevare begge nøklene på et sikkert sted.

3.5 Legg til integrasjonen

Velg legg til “Remin integrasjon Prøvesvar” og “Remin integrasjon Innreise”. Har du ikke aktivert tjenenesten Fiks Innreise og konfigurert opp integrasjon for Innreise ennå så finner du veiledning her: Veileder for konfigurering av Fiks innreise for Remin kunder. Det må gjøres før du får lagt til integrasjonen for Innreise.

Slik ser det ut når integrasjonen er aktive:

4. Legg til brukere – Deretter må du klikke på tjenesten prøvesvar og velge fanen «Brukere». Du skal nå legge til de som er brukere som skal kunne bruke oppslagsfunksjonen mot prøvesvar. For å legge til brukere trenger du navn og fødselsnummer til de som skal registreres som brukere.