Brukerveiledning for aktivering av tjenester i Fiks forvaltningsgrensesnittet:

Aktivering av Fiks Innreise

Avtale

Aktivering av tjeneste for overføring av innreisedata fra Beredskapsregisteret via Fiks innreise.

Fiks innreise må først aktiveres i Fiks forvaltning før du setter oppe en integrasjon.

Her vil vi vise deg hvordan:

  1. Logg deg på https://forvaltning.fiks.ks.no
  2. Aktiver tjenesten for innreise ved å klikke på knappen «ta i bruk» ved tjenesten «Fiks innreise»:

Velg å ta i bruk Covid-19: Innreise (API)

3. Etablere integrasjon mot Fiks Innreise for fagsystemet Remin.

3.1 Velg å opprett en ny integrasjon.

3.2 Gi integrasjonen et navn, angi organisasjonsnummer til ReMin 924 964 995  og en kort beskrivelse.

3.3 Opprett og generér passord

3.4 Kryss av for Tilgjengelige tilganger:

Velg avslutt og gi integrasjonen 1 tilgang(er).

Nå er integrasjonen satt opp og klar til bruk.

HUSK å sende Integrasjons-ID og Integrasjonspassord til ReMin på en sikker måte.

Velg den ene integrasjonsID og send ReMin nøklene i en sikker fil til support@remin.no og passord til filen kan sendes til: 47362827.

ReMin har ikke behov for detaljene om både Innreise og Prøvesvar, men din kommune bør oppbevare begge nøklene på et sikkert sted.

3.5 Legg til integrasjonen

Velg legg til “Remin integrasjon Innreise” og “Remin integrasjon prøvesvar”. Har du ikke aktivert tjenenesten Fiks prøvesvar og konfigurert opp integrasjon for prøvesvar ennå så finner du veiledning her: Veileder for konfigurering av Fiks prøvesvar for Remin kunder

Begge integrasjonene skal være koblet til tjenesten innreise.

Aktiver integrasjonen