SvarUt er velegnet for utsending av masseutsendelser. Det er for så vidt også godt egnet for forsendelser til et fåtall mottakere, dersom det ikke er mulig eller ønskelig å gjøre dette gjennom et fagsystem.

Det er utviklet to helt forskjellige måter å sende masseutsendelser på. Den ene tar utgangspunkt i at samme dokument(er) skal sendes til mange, gjerne i henhold til en adresseliste i Excel-format. Funksjonen kan også benyttes for å sende ulike filer til mottakerne. Men utgangspunktet er også her at du har filene som hver enkelt mottaker skal ha.

Den andre måten å generere masseutsendelser på tar utgangspunkt i at du har én PDF-fil som inneholder alle brevene! Det kan f.eks. være fakturaer, lønnsslipper, generell informasjon til mange, osv. Da kan du laste inn PDF-filen og lage en mal som henter navn og adresseinformasjon fra selve PDF-filen. Dersom filen også inneholder fødsels- eller org.nummer til mottakeren kan også dette hentes ut av filen. Ofte foreligger en annen unik identifikasjon, f.eks. “kundenummer”, “fakturanummer”, eller lignende. Dersom du også har en Excel-fil som knytter denne identifkatoren til fødsels- eller org.nummer, kan SvarUt benytte denne.

Les mer på følgende sider: