Det er ulike måter å koble SvarInn til sak/arkivsystemet.

Gjennom agent fra KS

KS har utviklet en agent, “Sakimport” som kan installeres i den enkelte kommune/virksomhet. Denne vil motta forsendelsene fra SvarInn. Mot sak/arkivsystemet leverer agenten informasjonen i henhold til Geointegrasjonsstandarden (GI-standarden).

Det betyr at de kommuner/virksomheter som i sitt sak/arkivsystem har grensesnitt i henhold til GI-standarden kan få en relativt rask implementasjon. Dersom grensenittet ikke følger GI-standarden må sak/arkivleverandøren foreta tilpasninger.

Installasjon og konfigurasjon av “Sakimport” finnes i Github:
https://github.com/ks-no/svarut-sak-mottak

I mange tilfeller må leverandøren av sak/arkivsystemet kontaktes for å få satt opp integrasjonen.

Gjennom grensesnitt levert av fagystemleverandøren

Noen leverandører av sak/arkivsystemer utvikler et komplett grensesnitt mellom SvarInn og fagsystemet. Dette er blant annet tilfellet for WebSak fra Acos.

Også i slike tilfeller må leverandøren kontaktes for å få installert grensesnittet.

<- Kontakt KS | Oppsett av mottak i sak/arkivsystemet ->