KS oppretter mottakersystemet som skal benyttes for å sende posten til agenten i kommunen/virksomheten.

Det opprettes også lokale administratorer for SvarInn. KS må derfor ha navn og fullt fødselsnummer til vedkommende som skal ha denne rollen for bruk av SvarInn i kommunen/virksomheten. Ta kontakt med vår brukerstøtte (fiks@ks.no) og avtal overføring av fødselsnummer.

Lokal administrator kan deretter konfigurere SvarInn.

I hvert enkelt skjermbilde er det god informasjon om konfigurasjonen. Det eneste som er svært viktig er å vente med å registrere org.nummeret/numrene til den/de organisasjoner som nå skal ha posten via SvarInn til alt er klart med hensyn til fasystemet og grensesnittet mellom dette og SvarInn. Dersom organisasjonen(e) registreres før alt er klart vil forsendelsene stoppe i SvarInn og ikke bli tilgjengelig.

Under fanen “Service” skal kommunen/virksomheten laste inn det sertifikatet som SvarInn krever for å sende posten til sak/arkivsystemet.

Det ligger litt informasjon om hvordan man genererer sertifikat på https://developers.fiks.ks.no/tjenester/svarut/svarinn-rest/.

<- Hva er SvarInn? | Kontakt sak/arkivleverandøren ->