sms-menyKonfigurasjonen ligger i https://svarut.ks.no. Du må ha fulle rettigheter til den avsenderen som SMS-kanalen knyttes til for å kunne konfigurere.

Velg “Konfigurasjon” i hovedmenyen. Du vil da se menyvalget “SMS” i den lille menyen til venstre. Klikk på dette!

Du må da gi SMS-avsenderen (konfigurasjonen) et navn og knytte den til et eksisterende mobiltelefonnummer, lagre dette og får da følgende skjermbilde:

sms-konfigurasjon

Her kan du oppdatere navnet på avsenderen og telefonnummeret. Det er obligatorisk å legge inn en konteringskode.

Så må du legge inn navn og fødselsnummer på personer som skal ha tilgang til å sende SMS gjennom SvarUt. Dersom disse personene kun registreres her, vil de ikke få annen tilgang til SvarUt, SvarInn eller Edialog.

| Send SMS ->