Digitale forsendelser fra kommunen med SvarUt

Innen første halvdel av 2016 skal all kommunikasjon mellom det offentlige og den enkelte innbygger i Norge kunne skje digitalt.

Ved at du leser post fra kommunen digitalt, bidrar du til at vi kan bruke fellesskapets penger på tjenester i stedet for på porto, papir og transport. Samtidig er du med å skåne miljøet.

Askim kommune innfører løsningen gradvis, og fra nå av vil du kunne oppleve å få brev fra kommunen levert digitalt i din postkasse i Altinn, e-Boks eller Digipost.

Du vil kunne få et varsel på SMS og/eller e-post når du får post levert i din digitale postkasse. Dersom du fortsatt vil ha brev på papir, må du reservere deg mot kommunikasjon på nett.

Digital postkasse:

Hva er en digital postkasse?
Slik oppretter du en Digital postkasse fra Digipost
Slik oppretter du en digital postkasse fra e-Boks

Se ytterligere informasjon på Norge.no