Christian Fevåg i Larvik kommune forteller i epost 29. mars 2016 at kommunen nå skal ta i bruk SvarUt fra Acos WebSak. I den forbindelse spør han:

Finnes det noe gode informasjonsmateriell som vi kan bruke mot interne brukere?

Per Øystein Tunheim i Askim kommune svarer:

Vi bruker Junglemap nanolearning for utarbeidelse og gjennomføring av elæring. Vi har laget noen leksjoner om SvarUT i dette verktøyet. De må nok eventuelt tilpasses andre kommuner og da må dere ha dette verktøyet.

Her er lenker til leksjonene:

Her er også en leksjon for:

Vi har også hatt nyhet på hjemmesiden vår på internett.

—–
Helene Totland Aae i Meldal kommune supplerer med følgende:

Acos har lagt ut “Bruker- og systemdokumentasjon – digital forsendelse med SvarUt” på Support-siden sin, denne har jeg benyttet som utgangspunkt til gjennomgang med alle saksbehandlerne hos oss. Den beskriver SvarUt steg for steg med WebSak skjermbilder og gjelder både WebSak Fokus og WebSak Basis.

—–
Oddbjørg Birkelid i Sortland kommune følger opp:

Under her har jeg satt inn den informasjonen vi har sendt til alle ansatte; en informasjon som kun er tenkt som et «forhåndsvarsel» om at noe skjer.

Litt morsomt er det å være blant bare syv kommuner som har sendt over 100 brev. Nå har det seg slik at alle disse utsendingene – unntatt testsakene – er sendt fra meg. Dvs. det er kun jeg som har tatt inn dette i den ordinære saksbehandlingen foreløpig. Siden vi skal fornye alle salgs- og skjenkebevillingene nå og det derfor er stor korrespondanse på dette feltet, passet det fint med meg som forsøkskanin.

Vi skal innlemme flere saksbehandlere etter hvert, men vi har møtt på flere hindringer underveis, og har villet luke ut «rusk» før flere involveres. Det har vært flere ting i WebSak som har skapt problemer og vi har hatt flere oppgraderinger på kort tid. Derfor har vi ikke kommet så langt som vi hadde planer om.