Nederst på denne siden og alle etterfølgende sider finner du lenke til forrige og neste side!

Logg inn i http://svarut.ks.no.

Du får nå et skjermbilde med 9 menyvalg på sort bunn:

Kort om de enkelte menyvalgene:

  • Forsendelser – viser loggen over forsendelsene fra avsender eller organisasjon.
  • Manuell print – kun for de som ikke benytter Grafisk Digital som utskriftsleverandør, men gjør dette i egen regi.
  • Send forsendelse – manuelle forsendelser direkte i SvarUt, altså ikke via sak/arkiv- eller andre fagsystemer. Kan blant annet brukes til å sende samme dokument til mange mottakere.
  • Admin – kun tilgjengelig for sentral administrator.
  • Overvåking – kun tilgjengelig for sentral administrator
  • Mottakersystem – benyttes for å konfigurere mottak av post, altså innkommet post til kommunen.
  • Konfigurasjon – benyttes av lokal administrator for å konfigurere SvarUt for kommunen
  • Hjelp – hjelpinformasjon og endringslogg
  • Fødselsnummeret – for å logge av tjenesten.

<- Konfigurasjon av SvarUt | Organisasjonen ->