De aller fleste feilmeldinger eller problemer skyldes fagsystemene, eller muligens bruken av disse. Her er et lite knippe gjengangere.

SvarUt har sendt ut dokumenter i gal rekkefølge!

Nei, SvarUt har aldri sendt dokumentene i gal rekkefølge. Vi sender det ut i den rekkefølgen vi får det fra kommunen/virksomheten. Om nødvendig kan Idar eller Børge sjekke i loggene i mottaket av forsendelsene, men det har aldri ført til noe annet resultat. Det er fagsystemet som bestemmer rekkefølgen.

Det mangler vedlegg i posten til noen av mottakerne!

For det første har ikke SvarUt noe forhold til “post til mange mottakere”. Vi får alt ferdig fra fagsystemet, én og én forsendelse, alle fra kommunen/virksomheten og til hver enkelt mottaker.

SvarUt fletter altså ikke noe! SvarUt setter ikke sammen forsendelser, men ekspederer nøyaktig det som kommer fra fagsystemene.

I alle disse sakene har feilen vært i fagsystemet.

Kan dere sjekke hvorfor forsendelsen ikke kommer frem til SvarUt?

La oss først være en smule ydmyke. Det kan jo tenkes at det er noe galt med driften av SvarUt eller nettverket rundt SvarUt. Det holder da å sjekke https://svarut.ks.no/forsendelser. Dersom det strømmer inn med forsendelser fra andre avsendere, er det neppe noe galt med SvarUt eller nettverket rundt.

Da kan vi vanligvis heller ikke bistå kommunen noe særlig mer. Vi kan ikke feilsøke i noe vi ikke har mottatt.

Hvorfor er forsendelsen avvist?

Har forsendelsen fått status Avvist ligger det vanligvis en feilmelding nederst i ekspederingshistorikken i https://svarut.ks.no/forsendelser . Dette vil ofte gi svar på spørsmålet om hvorfor forsendelsen er avvist.

Vær klar over at de lokale administratorene ikke ser knappen [Se detaljer] i feilmeldingen. Det kan være informasjon i Java-feilmeldingene som kan være til hjelp.