Noen ganger gjør saksbehandler feil. Det kan være feil i dokumentet som er sendt eller posten er sendt til feil mottaker. Da kommer spørsmålet om vi kan stoppe forsendelsen.

Vi kan ikke stoppe digitale forsendelser! Det blir levert i løpet av et sekund og kan ikke trekkes tilbake.

Dersom forsendelsen står i status “Sendt SDP”, “Levert SDP” eller “Lest” kan vi ikke gjøre noe som helst!

Dersom forsendelsen står i status “Varslet” betyr det at mottakeren ikke har lest dette i Altin. Da kan vi sørge for at dette ikke går til print.

Hva gjør vi?

Det første du ber om er informasjon om forsendelsen, helst forsendeslseid. Har vedkommende ikke dette kommer vi ofte langt dersom vi vet navnet på mottaker og hvilken dag det er ekspedert.

Du finner forsendelsen i https://svarut.ks.no/forsendelser/.

hjuletDersom status er “Varslet” klikker du på “hjulet” til høyre og velger “Manuelt håndtert”. Da stopper videre prosessering, i dette tilfellet blir forsendelsen ikke sendt til print.

Dersom status er “Sendt print” må du kontakte Grafisk Digital. Oppgi forsendelseid. Sett deretter forsendelsen til “Manuelt håndtert”, som i foregående punkt, slik at vi unngår advarsler fordi Grafisk Digital ikke printer og postlegger.

Husk å informere kommunen /virksomheten om hva som er gjort. Dersom den er levert digitalt bør du anbefale kommunen om å vurdere å ta kontakt med den mottakeren som har fått dette ved en feiltakelse.