Det kommer stadig meldinger fra Grafisk Digital om feil i PDF-fil og som ikke gjør det mulig å skrive ut og postlegge forsendelsen.

Meldingen fra Grafisk Digital

Dette er en typisk melding fra Grafisk Digital:

Følgende dokumenter inneholder feil og kan ikke printes ut. Slettes. 

  • 1100_02200001684_0111_hvaler_kommune!SvarUtKontCode!deb9aaf3-5559-434b-9f0f-ac79e8164ce3.pdf

ForsendelseID finner du mellom utropstegnet etter “SvarUtKontCode” og filendelsen, som markert i eksempelet. Avsendernavnet finner du foran “SvarUtKontCode”

Dette eksempelet gjelder altså forsendelse deb9aaf3-5559-434b-9f0f-ac79e8164ce3 fra Hvaler kommune.

Meld fra til avsenderen!

Det er viktig at avsenderen får beskjed, altså Hvaler kommune i dette tilfellet. Du finner epostadresse til avsenderen i https://svarut.ks.no/konfigurasjon/ under fanen “Administrasjon” på organisasjonsnivået, som altså her er “0111_hvaler_kommune”.

Avsender må gjøres oppmerksom på at denne forsendelsen ikke under noen omstendighet vil bli skrevet ut. Avsender må finne feilen og ekspedere på nytt.

Sett forsendelsen i status “Manuelt håndtert”, som beskrevet i “Kan dere stoppe en forsendelse?“.

Bistand ved feilsøking

Det går ikke frem av meldingen fra Grafisk Digital hvilken fil, av de originale fra kommunen, som feiler. Grafisk Digital får tross alt bare én ferdig printfil fra SvarUt.

Vi har ingen forpliktelse til å bistå kommunen med å feilsøke, og vi gir uansett ingen garantier for resultatet av eventuell feilsjekk. Dersom vi tar på oss å feilsøke, ber vi alltid om en bekreftelse per epost om at det er greit at KS åpner filene.

I endel tilfeller vil Adobe Acrobat eller Adobe Acrobat Reader gi melding dersom filen åpnes og det registreres feil. I andre tilfeller må vi bruke verktøy for å kunne komme videre. Idar har slike verktøy.