Dersom du skal knytte til et skjema som innbyggere og andre kan benytte for å sende sikkert digitalt til kommunen (virksomheten) gjør du under menyvalet “Konfigurasjon” i SvarUt.

I dette skjemaet skal du angi hvilket organisasjonsnummer posten skal adresseres til. Det vil normalt være organisasjonsnummeret til kommunen (virksomheten).

edialog

På bakgrunn av org.nummeret kan du hente postadressen fra Enhetsregisteret ved å klikke [Preutfyll adresse].

I hjelpteksten over selve skjemaet vil du se hvilken adresse selve skjemaet får. Denne adressen kan da brukes i brev til innbyggere eller virksomheter hvor det er ønskelig med svar. OBS! Pass på at det nettopp er denne adressen som benyttes, ikke den adressen som fremkommer når du skal logge inn via ID-porten.

Vi anbefaler sterkt at samme organisasjonsnummer også registreres under ReturAdresse/Forside. Da vil dette bli med som metainformasjon ved alle utsendinger fra SvarUt og i gitte sammenhenger kunne aktivere bruk av Edialog for å sende svar tilbake.

<- SDP