KS har sammen med Folkehelseinstituttet (FHI) utviklet et API som gjør det mulig å hente vaksineinformasjon elektronisk fra FHIs SYSVAK register til kommunens arbeid med smittesporing. Tjenesten heter Fiks vaksinestatus.

Kommuner må orientere sine innbyggere, f.eks på kommunens hjemmesider knyttet til korona, om bruk av ulike datakilder som SYSVAK og MSIS (smitte) i arbeidet med smittesporing og vaksinering.

Hvordan ta i bruk Fiks vaksinestatus? 

Kommuner som bruker Fiks smittesporing eller ReMin, må når leverandøren varsler at funksjonaliteten for Fiks vaksinestatus er tilgjengelig 
  1. signere avtaler med KS: 
  • hovedavtale om løpende tjenestekjøp (signeres av rådmann eller kommunaldirektør og sendes til KS på e-post til fiksavtaler@ks.no
  • tjenestevedlegg for Fiks vaksinestatus. Den signerer dere digitalt fra forvaltningssiden til Fiks-plattformen ved å trykke på “Ta i bruk” på tjenesten i Tjenester oversikt. Merk at det forutsetter at kommunen allerede har signert hovedavtale med KS.  
  1. gjennomføre ROS og DPIA 

Avtalene finner dere på https://ksdif.no/fiks/avtalen/   

Kommuner som ikke bruker Fiks smittesporing eller ReMin, men som ønsker å bruke Fiks vaksinestatus, må
  1. ta kontakt med leverandør av fagsystemet som skal ta i bruk Fiks vaksinestatus  
  1. stille krav til leverandøren om innlogging med HelseID. Fiks vaksinestatus krever innlogging med HelseID også for ikke-helsepersonell. Informasjon om hvordan dere tar i bruk HelseID, finner dere på https://nhn.no/helseid/hvordan-ta-i-bruk-helseid/
  1. signere avtaler med KS: 
  • hovedavtale om løpende tjenestekjøp (signeres av rådmann eller kommunaldirektør og sendes til KS på e-post til fiksavtaler@ks.no
  • tjenestevedlegg for Fiks vaksinestatus (signeres av kommunalsjef stab-støtte og sendes til KS på e-post til fiksavtaler@ks.no
  1. gjennomføre ROS og DPIA 

Avtalene finner dere på https://ksdif.no/fiks/avtalen/   

Les mer:

Brukrveiledning for aktivering finner dere på Aktivering av Fiks vaksinestatus i Fiks smittesporing – for opplag mot SYSVAK

Pris for Fiks vaksinestatus finner dere på prislisten for Fiks-plattformen

Teknisk informasjon finner dere på Github