Fiks vaksinestatus er et API som gir mulighet for oppslag på enketpersoner mot SYSVAK fra smittesporingsverktøy. APIet er utarbeidet av KS sammen med FHI. I dag er dette tatt i bruk for Fiks smittesporing.

Kommuner må orientere sine innbyggere, f.eks på kommunens hjemmesider knyttet til korona, om bruk av ulike datakilder som SYSVAK og MSIS (smitte) i arbeidet med smittesporing og vaksinering.

Kommunen v/kommunelegen er behandlingsansvarlig for alle data som hentes ut av løsningen. Kommunen må påse at alle krav etter personvernregelverket og lovhjemlet taushetsplikt følges. Det er kun kommunelegen som kan være
ansvarlig for tilgangsstyring til denne tjenesten, dvs tildeles rollen som tjenesteansvarlige for Fiks
vaksinestatus API.

Følgende kategorier av personer anses som registrerte i Fiks vaksinestatus:


☒ Innbyggere registrert i SYSVAK med covid-19 vaksinasjoner
☒ Kommunelege som har vurdert at det er nødvendig å få utlevert vaksinasjonsdata fra SYSVAK og dennes delegater, ved å gjøre oppslag på vaksinasjonsstatus


Figur 1: Konseptskisse Fiks vaksinestatus


Risikobilde for Fiks vaksinestatus